Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด  สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 สมัคร 5 – 20 ตุลาคม 2565

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 สมัคร 5 – 20 ตุลาคม 2565

  • ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
  • สำนักงาน ก.ก. จะรับสมัครสอบ จำนวน 2 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา
  • ระดับปริญญาตรี

  • การรับสมัครสอบ
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
  • ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 ตุลาคม  2565 ตลอด 24  ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  • โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565”

  • รายละเอียด


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!