Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 • ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
 • ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่
 •  ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
 •  คีตศิลปินปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

 •  ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่
 • นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมนาฏศิลป์) จำนวน 7 อัตรา
 • นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
 • ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือเทียบเท่า (เฉพาะคุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสายงานดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์) อัตราเงินเดือน 15000 บาท

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
 • เลขที่ 189 อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 16 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ
 • ดังนี้
 • ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00  น.
 • ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!