กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 183 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 13 – 19 มิถุนายน 2567


  • ประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว


  • ประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม
  • เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  • ด้วยสำนักสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็น ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่าง ( จำนวน 183 อัตรา)
  • เพื่อปฏิบัติงานในส่วนราชการสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม

  • กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่
  • พื้นที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
  • ระหว่างวันที่ 13 –   19   มิถุนายน 2567  ภาคเข้า ตั้งแต่เวลา 08.30  – 11.30 ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00  – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร


  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇

ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!