สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาเศรษฐศาสตร์

 • ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  จำนวน 6 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ มือสาขาวิชาก่อสร้าง

 • ตำแหน่ง นายช่างโยธา
  จำนวน 3 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโยธาหรือสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาก่อสร้าง

 • ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
  จำนวน 3 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา เครื่องกล หรือสาขาวิชา เทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล และหรือ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลเกษตร

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://alro.thaijobjob.com/
  ตั้งแต่ 27 พฤษภาคมถึง 5 มิถุนายน 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 • สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://alro.thaijobjob.com/
 • [ตั้งแต่ 27 พฤษภาคมถึง 5 มิถุนายน 2563]

[/read_more]

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!