สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือน 37680 / สมัคร 27 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ตำแหน่ง นักบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สิน
 • เงินเดือน : 37680 บาท
 • ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • สังกัด สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 •  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สินมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะภารกิจนั้น ๆ หรืองานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 8  ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 6 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก

 • การรับสมัครสอบ
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 3  พฤศจิกายน 2566 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.
 • ณ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!