สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือน 18,000 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือน 18,000


 • จังหวัดตราด  ส.ป.ก.ตราด
 • ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 • จังหวัดพิจิตรส.ป.ก.พิจิตร
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.พิจิตร)
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 • จังหวัด เพชรบูรณ์ ส.ป.ก.เพชรบูรณ์
 • ตำแหน่ง : นิติกร
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 • จังหวัด ร้อยเอ็ด ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด )
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 • จังหวัด อุดรธานี ส.ป.ก.อุดรธานี
 • ตำแหน่ง : นิติกร
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร : 1 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 • จังหวัด สระแก้ว  ส.ป.ก. สระแก้ว 
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.สระแก้ว  )
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เปิดรับสมัคร :  19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง  5  กรกฎาคม พ.ศ. 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!