สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 28 อัตรา ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ บรรจุทั่วประเทศ / รับสมัคร 13 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

  • การรับสมัครสอบ
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์น็ต ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2566  –  8 ตุลาคม  2566 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ทาง https://alro.thaijobjob.com/


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!