Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา 17 อัตรา หลายตำแหน่ง / ตั้งแต่ 3 – 31  สิงหาคม  2566

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา 17 อัตรา หลายตำแหน่ง / ตั้งแต่ 3 – 31  สิงหาคม  2566


 • ตำแหน่งเปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

 • ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 4 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 4 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และ
  2. ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.  ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

 • เปิดรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 31  สิงหาคม  2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • วัน เวลา และวิธีการรับสมัคร
 • https://airports.thaijobjob.com>ข่าวรับสมัครงาน ประกาศสอบ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขับเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมท่าอากาศยานในตำแหน่งต่าง ๆ

กดเพื่อดูรายละเอียดและใบสมัคร  ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!