กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) / หลายตำแหน่ง / สมัคร online 6 – 19 มีนาคม 2567


 • ประกาศกรมท่าอากาศยาน
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง สังกัดกรมท่าอากาศยาน

 • ด้วยกรมท่าอากาศยานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง
 • จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียด

 • ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม (กองการเจ้าหน้าที่)
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 2 อัตรา
  สังกัด กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน (กองแผนงาน)
 • ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
  สังกัด กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
 • ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา
  สังกัด กองก่อสร้างและบำรุงรักษา (กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล)
 • ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด กองก่อสร้างและบำรุงรักษา (กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล)


 • เปิดรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต  6 – 19 มีนาคม 2567   ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ข่าวรับสมัครงาน หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน
 • ทาง https://airports.thaijobjob.com


กดเพื่อดูรายละเอียดและใบสมัคร  ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!