สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี / จำนวน 10 อัตรา สมัครวันที่ 20 ธันวาคม 2565 – 12 มกราคม 2566

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี / จำนวน 10 อัตรา สมัครวันที่ 20 ธันวาคม 2565 – 12 มกราคม 2566


 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • เงินเดือน : 15000 บาท
 • ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน : 10 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ได้รับปริญญาตรี
  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


 • เปิดรับสมัคร  วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566
 • เว็บไซต์ : https://ago.thaijobjob.com/

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!