วิทยุการบินแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 113 อัตรา / ป.ตรี ทุกสาขา / บรรจุทั่วประเทศ / ตั้งแต่ online บัดนี้ ถึง 15 เมษายน 2567


  • การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
  • ด้วย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)
  • มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง
  • “เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ” (ตามสัญญาจ้าง) ปฏิบัติงานประจำ ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคและหอควบคุมการจราจรทางอากาศภูมิภาค

  • โดยมีรายละเอียด ดังนี้


  • วิธีการสมัคร
  • ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 รหัสตำแหน่งเท่านั้น
  • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางระบบรับสมัครงาน Online พร้อมทั้งอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครตามที่บวท. กำหนดในแต่ละหัวข้อให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยให้ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์  https://www.aerothai.co.th
  • หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา” ระหว่างวันที่  15 มีนาคม – 15 เมษายน 2567 (ปิดการรับสมัครในวันที่ 15 เมษายน 2567  เวลา 15.30 น.)


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!