สภาสถาปนิก รับสมัครบุคลากรปฏิบัติงาน ม.6 ปวช. และ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.


 • สภาสถาปนิก ประกาศรับสมัครบุคลากรปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่งดังนี้

 • ตำแหน่งนิติกรอาวุโส จำนวน 1 อัตรา
  – รายละเอียดประกาศรับสมัคร  Click
  – ใบสมัครงานสภาสถาปนิก       Download

 • ตำแหน่งพนักงานขับรถและดูแลอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
  – รายละเอียดประกาศรับสมัคร  Click
  – ใบสมัครงานสภาสถาปนิก       Download

 • ผู้สนใจติดต่อสมัครงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.act.or.th
 • ส่งมาที่ E-mail: [email protected] หรือสมัครด้วยตนเองพร้อมประวัติและรูปถ่าย ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาสถาปนิก
  12 ถนนพระรามเก้า ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  โทรศัพท์ 0 2318 2112 ต่อ 120, 124 หรือ 08 6395 0836, 09 1720 0486


 • รายละเอียดฉบับเต็ม  ∇


 • รายละเอียตำแหน่ง นิติกรอาวุโส จำนวน 1 อัตรา


 • ตำแหน่งพนักงานขับรถและดูแลอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตราทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!