เทศบาล เปิดรับพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช/ปวส/ป.ตรี หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลเมือง หลายจังห

Read more

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 สมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000

Read more

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร / ป.ตรี นิติศาสตร์ สมัครวันนี้ ถึง 10 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Read more

DTAC ดีเทค เปิดรับสมัครพนักงาน ปวช. / ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา หลายตำแหน่ง (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

DTAC ดีเทค เปิดรับสม

Read more

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 15000 สมัครวันนี้ ถึง 5 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กศน. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 15000 สมัครวันนี้ ถึง 5 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

CP ALL ซีพี ออลล์ บริษัทในกลุ่มฯ เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง และ หลายอัตรา ทั่วประเทศ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ปริญญาตรี (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

CP ALL ซีพี ออลล์ บร

Read more

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 8 – 14 กันยานยน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 8 – 14 กันยานยน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 สมัครตั้งแต่ 3 – 10 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 สมัครตั้งแต่ 3 – 10 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายอัตรา หลายจังหวัด เงินเดือน 18,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more
error: Content is protected !!