เปิดรับสมัครแล้ว 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 60,000 คน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 • มหาลัยที่เปิดรับสมัครในตอนนี้

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัดนี้ถึง 20 ธันวาคม 2563


 • มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครงาน 800 อัตรา บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2563
 • รายละเอียด  https://mhesi.bsru.ac.th/

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  จำนวน 400 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. ถึงวันที่ 13 ธ.ค 63  
 • รายละเอียด http://af.surin.rmuti.ac.th/SMART/

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  600 อัตรา  บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2563
 • https://www.nstru.ac.th/th

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ 1000 อัตรา บัดนี้ถึง 4 ธันวาคม 2563
 • รายละเอียด  http://hrm.vru.ac.th/re.html
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  135 อัตรา  บัดนี้ถึง 13 ธันวาคม 2563
 • รายละเอียด  https://www.rru.ac.th/job63/job63_80.pdf

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัดนี้ถึง 4 ธันวาคม 2563
 • รายละเอียด https://www.facebook.com/1tambon1lru/


 • มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 400 อัตรา  เปิดรับสมัครเร็วๆนี้ 
 • รายละเอียด https://www.rmu.ac.th/activity/132/post • มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 1-10 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์
 • รายละเอียด http://www.lprujob.com/lpru1t1u/


ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!