สำนักงาน ก.พ. (OCSC) แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ. ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท

สำนักงาน ก.พ. (OCSC) แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ.
ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ ปริญญาตรี/ปริญญาโท
เพื่อเตรียมสอบ ภาค (ภาค ก.) ของ ก.พ. ปี 2563

 • สำนักงาน ก.พ. (OCSC) แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ.
  ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ ปริญญาตรี/ปริญญาโท
  เพื่อเตรียมสอบ ภาค (ภาค ก.) ของ ก.พ. ปี 2563

 

 • วิชาที่ใช้ในการสอบ ก.พ.
  1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
  2. วิชาภาษาอังกฤษ
  3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

กดเพื่อทดลองทำข้อสอบ ก.พ. แบบออนไลน์

ทดลองทำข้อสอบ ก.พ.

วิชาที่ใช้ในการสอบ ก.พ.

 • 1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • 2. วิชาภาษาอังกฤษ
 • 3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี


ก.พ. ปรับหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ภาค ก.

มีอะไรใหม่ พร้อม Update ล่าสุด! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก. ที่ปรับหลักสูตรใหม่

กดเพื่อดูรายละเอียด ต่อ

 
 

ทดลองทำข้อสอบ ก.พ.

วิชาที่ใช้ในการสอบ ก.พ.

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!