สำนักงาน ก.พ. (OCSC) แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ.
ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ ปริญญาตรี/ปริญญาโท
เพื่อเตรียมสอบ ภาค (ภาค ก.) ของ ก.พ. ปี 2567  • สำนักงาน ก.พ. (OCSC) แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ.
  • ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ ปริญญาตรี/ปริญญาโท
  • เพื่อเตรียมสอบ ภาค (ภาค ก.) ของ ก.พ. ปี 2566
 

กดเพื่อทดลองทำข้อสอบ ก.พ. แบบออนไลน์

ทดลองทำข้อสอบ ก.พ.

วิชาที่ใช้ในการสอบ ก.พ.

  • 1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
  • 2. วิชาภาษาอังกฤษ
  • 3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี


Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!