ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน  จำนวน 15 อัตรา ป.ตรี ตั้งแต่ 9 – 24 มกราคม 2563

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 15 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้แจ้งความประสงค์
1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องมีวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
4. อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
5. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร หรือได้รับการยกเว้น
6. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

การรับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 9 – 24 มกราคม 2563  https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp
กดดูเพิ่มเติมเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัคร 

[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

ที่มา https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp

สมัครทางอินเทอร์เน็ต  https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp
[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

Back To Top
error: Content is protected !!