fbpx

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือน 23700 บาท ขึ้นไป (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มตำแหน่งงาน

 • หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ปิดรับสมัคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  – เคยเป็นข้าราชการทหารหรือข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ยศไม่ต่ำกว่า ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ร้อยตำรวจเอก
  – มีประสบการณ์ด้านการปกครองบังคับบัญชา (คุมกำลังพลติดอาวุธ) หรือด้านการวางแผนกลยุทธ์ หรือด้านการรักษาความปลอดภัย หรือด้านการข่าว หรือด้านการสืบสวนสอบสวน หรือด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี
 • ตำแหน่งงาน IT. 20 อัตรา  (ปิดรับสมัคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ ด้านระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ระหว่างรอผลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  – เฉพาะตำแหน่งงานที่ 4 ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์หรือเทียบเท่า หากสำเร็จการศึกษาทั้งตรีและโทในสาขาเศรษฐศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Finance หรือบัญชี อย่างน้อย 3 วิชา
  มีความสนใจในงานด้านแบบจำลองเชิงปริมาณหรือสถิติ
  – ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป (ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)
 • ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝตท.)(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  –  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
  – มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถาบันการเงิน และสนใจงานตรวจสอบด้าน IT ของสถาบันการเงิน
  – หากมี Certificate ที่เกี่ยวข้องกับด้าน IT เช่น CISA , CISM , CISSP เป็นต้น และ/หรือมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคเชิงลึกด้านเทคโนโลยีใหม่ เช่น Blockchain , API , Cloud Computing , AI , ML เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  – มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 หรือเทียบเท่า
  – มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักกลยุทธ์งานบุคคลและองค์กร (ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ) ฝทพ.
  – ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  – มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) หรือระบบสารสนเทศอื่นๆ หรือ HR Data Analytics อย่างน้อย 2 ปี
  – ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ

 สนใจสมัครและดูรายละเอียดได้ที่  https://www.bot.or.th/

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสมัคร

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี โดย ธปท. จะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ใบสมัครของท่านมีอายุ 1 ปี

กดตรงนี้

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

error: Content is protected !!