fbpx

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือน 23700 บาท ขึ้นไป (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มตำแหน่งงาน

 • ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักที่ปรึกษางานบุคคลและองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 15 มกราคม 2563)
  คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  – ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
  – มีประสบการณ์ในงาน HRM หรือ HROD หรือ BP อย่างน้อย 1 ปี
 • นักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี (ปิดรับสมัคร วันที่ 19 มกราคม 2563)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบัญชี หรือเทียบเท่า
  มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน โดยเฉพาะต้นทุนมาตรฐาน (standard cost) และต้นทุนกิจกรรม (activity based costing) ในฐานะผู้จัดทำบัญชี หรือผู้ตรวจสอบบัญชี
  มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบงาน Enterprise Resource Planning (ERP) เช่น SAP
 • ผู้ตรวจสอบ / ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบความเสี่ยง ฝ่ายประเมินความเสี่ยงและแบบจำลองสถาบันการเงิน (ฝสจ.) สายกำกับสถาบันการเงิน 1 (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2563)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์/หรือคณิตศาสตร์/หรือสถิติ/หรือ Risk Management/หรือเศรษฐศาสตร์ (เน้นด้านแบบจำลองเชิงปริมาณ)/หรือการเงิน (เน้นด้านความเสี่ยงหรือแบบจำลองเชิงปริมาณ) หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  มีความสนใจในงานด้านแบบจำลองเชิงปริมาณหรือสถิติ
  มีความรู้ หรือสนใจในธุรกิจสถาบันการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง กฎหมายและหลักการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจการเงินพอสมควร
  มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการทำแบบจำลองเชิงปริมาณหรือ Risk Analytics หรือมี CFA หรือ FRM จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน
 • ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝตท.)(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถาบันการเงิน และสนใจงานตรวจสอบด้าน IT ของสถาบันการเงิน
  หากมี Certificate ที่เกี่ยวข้องกับด้าน IT เช่น CISA , CISM , CISSP เป็นต้น และ/หรือมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคเชิงลึกด้านเทคโนโลยีใหม่ เช่น Blockchain , API , Cloud Computing , AI , ML เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 หรือเทียบเท่า
  มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • รองผู้อำนวยการ ส่วนจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิดรับสมัคร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563)
  – หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
  – ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 500 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Engineering) หรือด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เทียบเท่า
  – มีประสบการณ์การบริหารจัดการ Data Center ที่มีขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ

 สนใจสมัครและดูรายละเอียดได้ที่  https://www.bot.or.th/

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสมัคร

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี โดย ธปท. จะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ใบสมัครของท่านมีอายุ 1 ปี

กดตรงนี้

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

error: Content is protected !!