fbpx

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือน 23700 บาท ขึ้นไป (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มตำแหน่งงาน

ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมจัดการความรู้ ส่วนบริหารการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาบุคลากร
(ปิดรับสมัคร วันที่ 16 ตุลาคม 2562)
ประสบการณ์
● มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการออกแบบการเรียนรู้ หรือการออกแบบระบบการเรียนรู้ เช่น e-learning หรือด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ เช่น สื่อออนไลน์
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
● ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
● มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการออกแบบการเรียนรู้ หรือด้านการออกแบบระบบการเรียนรู้ เช่น e-Learning หรือด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ เช่น สื่อออนไลน์
● มีความรู้ หรือสนใจระบบ LMS e-Learning หรือด้าน IT and Digital Capabilities หรือ Data Analytics จะเป็นประโยชน์กับงาน
● ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
● มีความสามารถด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
● มีความใฝ่รู้ ติดตามข่าวสารการพัฒนาด้าน IT and Digital Capabilities และ Data Analytics ทั้งในและต่างประเทศ และสามารถนำความรอบรู้มาประยุกต์ใช้กับงานได้
● มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และสรุปประเด็นได้อย่างถูกต้อง
● มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และภายในองค์กรได้ดี
การทดสอบ
● สอบข้อเขียน
● สอบจิตวิทยา (Online Test)
● สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
● อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม (สูงสุดไม่เกิน 20%)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
● ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6752 หรือ Email: [email protected]

 

นักฝึกอบรม / นักฝึกอบรมอาวุโส ทีมฝึกอบรมและพัฒนา 1-2 ส่วนบริหารการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาบุคลากร
(ปิดรับสมัคร วันที่ 16 ตุลาคม 2562)
ความรับผิดชอบหลัก
● ศึกษา วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา และจัดทำแผนงบประมาณฝึกอบรมประจำปี รวมถึงสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทาง และแผนการฝึกอบรมประจำปีให้แก่ส่วนงานและผู้เกี่ยวข้อง
● ศึกษา วิเคราะห์ พฤติกรรมในการเรียนรู้ ทักษะสำหรับการทำงานในอนาคต การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา พร้อมทั้งเครื่องมือและรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
● ศึกษาเครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ และนำมาใช้ในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งบริหารจัดการระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ LMS
● วิเคราะห์ ออกแบบการเรียนรู้ และดำเนินการจัดหลักสูตร (In-house) ให้กับพนักงาน
● ศึกษา วิเคราะห์ความจำเป็น ในการส่งพนักงานไปปฏิบัติงานองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ และประสานงานเพื่อสร้างสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ เช่น BIS, SEACEN, SEANZA, IMF เป็นต้น
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
● ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
● มีประสบการณ์ด้านการจัดอบรมสัมมนาอย่างน้อย 1 ปี
● ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
● มีความสามารถด้านเทคโนโลยี และเครื่องมือการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการทำสื่อการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์
● มีความสามารถในการเป็น Facilitator และนำกิจกรรมการเรียนรู้ได้
● มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับปานกลาง เพื่อใช้ติดต่อ ประสานงาน และค้นคว้าข้อมูล
● มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปประเด็นได้อย่างถูกต้อง
● มีความสามารถในการประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
การทดสอบ
● สอบข้อเขียน
● สอบจิตวิทยา
● สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
● อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม (สูงสุดไม่เกิน 20%)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
● ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6752 หรือ Email: [email protected]

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้  พนักงานสัญญาจ้าง

เลขานุการ / เลขานุการอาวุโส(ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2562)

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสมัคร

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี โดย ธปท. จะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ใบสมัครของท่านมีอายุ 1 ปี

ตำแหน่งงาน ด้านบัญชี

ตำแหน่งงาน ด้านอื่นๆ

ตำแหน่งงาน ด้านเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่งงาน ด้านการเงิน

กลุ่มงานระดับผู้บริหาร (Mid-career)

โครงการรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก

ตำแหน่งงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งงาน ด้านกฎหมาย

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ

 สนใจสมัครและดูรายละเอียดได้ที่  https://www.bot.or.th/

กดตรงนี้

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

error: Content is protected !!