การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงาน จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562

รายละเอียดตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี สังกัดแผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จำนวน 1 อัตรา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกะปง จังหวัดพังงา จำนวน 1 อัตรา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี, เลขานุการ, พาณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง สังกัดแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี, เลขานุการ, พาณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง สังกัดแผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 อัตรา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง สังกัดแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 1 อัตรา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง สังกัดแผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 2 อัตรา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยพัสดุ สังกัดแผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง จำนวน 1 อัตรา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี, พาณิชยการ, โลจีสติกส์
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยพัสดุ สังกัดแผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา จำนวน 1 อัตรา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี, พาณิชยการ, โลจีสติกส์

 

การเปิดรับสมัคร

 • การรับสมัคร  สมัครด้วยตนเองที่ แผนกบุคคลและสวัสดิการ กองอำนวยการ (อาคาร 1 ชั้น 1 )
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม นครศรีธรรมราช
  ตั้งแต่  11 – 13  ธันวาคม   พ.ศ. 2562
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

ที่มา https://www.pea.co.th/s2

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

Back To Top
error: Content is protected !!