สำนักการเกษตรต่างประเทศ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขา อายุไม่เกิน 35 ปี

มีผลคะแนนสอบ IELTS หรือ TOEFL จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักการเกษตรต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคาร 4 ชั้น 5
ตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2281-5838

Back To Top
error: Content is protected !!