กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา วันที่ 5 – 12 กุมภาพันธ์ 2563

 • รายละเอียดตำแหน่ง 
 • ชื่อตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล
  อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสังคมศาสตร์
  (2) มีความรู้ความสามารถหรือทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office
  (3) มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
  (4) มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
  (1) ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและแผนพัฒนาบุคลากร
  (2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งานเพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งและการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
  (3) ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
  (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
  (5) การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  (6) การดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ ตลอดจนการรวบรวมตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย
  (7) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เปิดรับสมัคร  วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 • สถานที่และเวลาการเปิดรับสมัคร

 

กดเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติ ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

ที่มา http://person.dld.go.th/2557/news_views.php?id=MDAyNDE0

[/read_more]

 

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

Back To Top
error: Content is protected !!