กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงาน จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงาน จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   จำนวน   3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน  1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพัสดุ จำนวน   1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสรีมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน จำนวน  3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

5.ตำแหน่งนิติกร (ปฏิบัติงานสายด่วนยุติธรรม)  จำนวน   1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

6.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จำนวน   2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี/การเงิน

การเปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

ที่มาและรายละเอียดเปิดรับสมัคร http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/

[/read_more]

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน 

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 24000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

error: Content is protected !!