สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน  ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครบัดนี้ถึง 5 มกราคม 2566

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน  ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครบัดนี้ถึง 5 มกราคม 2566

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ประกาศรับสมัครที่ 66/15
 • ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 3 อัตรา
 • รับสมัครจนถึงวันที่ 5 ม.ค. 2566
 • วว. ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

 • 1. พนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการ ประจำศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) จำนวน 1 อัตรา
 • 2. พนักงาน ตำแหน่ง นักบริหารการเงินการคลัง ประจำกองการเงินและบัญชี (กงบ.) จำนวน 1 อัตรา
 • 3. พนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ประจำกองการเงินและบัญชี (กงบ.) จำนวน 1 อัตรา
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2566 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 มกราคม 2566
 • สามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ https://www.tistr.or.th/news/apply_list.php[/expander_maker]

  

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!