สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6-19 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน  ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6-19 ตุลาคม 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 
 • พนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการ ประจำศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ประจำสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สทบ.) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำกองพัฒนาระบบดิจิทัล (กพท.) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างประจำ สังกัดกองบริการธุรกิจนวัตกรรม (กบน.) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (สสส.) จำนวน 3 อัตรา

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-19 ตุลาคม 2565
 • สามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ https://www.tistr.or.th/news/apply_list.php
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อกองบริหารบุคคล (กบค.) โทร. 02 577 9388-89 (ณัฏฐา)
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

  

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!