สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 50000 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 – 28 กันยายน 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 50000 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 – 28 กันยายน 2565


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


 • วัน เวลา การรับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์
 • ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์เท่านั้น
 • โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th) และส่งใบสมัคร
 • ได้ที่ e-mail: [email protected] ระหว่างวันที่ 1 – 28 กันยายน 2565  ภายในเวลา 16.30 น.
 • (เอกสารหลักฐานฉบับจริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์)

 • ตามที่กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้มีประกาศรับสมัคร
  พนักงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2565 นั้น
 • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เห็นควรขยายระยะเวลาการ  รับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 28 กันยายน 2565
 • และเมื่อได้รับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
 • กองทุนฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี และนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th)
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!