fbpx

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน เงินเดือน 25000 ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน เงินเดือน 25000 ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2564

  • สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน จำนวน 1 อัตรา

  • ตำแหน่งที่เปิดรับ
  • พนักงานพัฒนาโครงการอาวุโส จำนวน 1 อัตรา

  • กำหนดการรับสมัคร
  • ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2564 ภายใน 23.00 น.
  • ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนภัสวรรณ โพธิภาค  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 4074 ในวันและเวลาราชการ
  • (ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.) หรือ e-mail: [email protected]

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ


กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!