กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 31 มีนาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 เมษายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา + / หลายตำแหน่ง / บรรจุทั่วประเทศ / เงินเดือนสูงสุด 18000 ตั้งแต่ 15 –  21 กุมภาพันธ์ 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา + / หลายตำแหน่ง / บรรจุทั่วประเทศ / เงินเดือนสูงสุด 18000 ตั้งแต่วันที่ 15 –  21 กุมภาพันธ์ 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 18 อัตรา / ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 16500 สมัคร 19 ธันวาคม 2565 ถึง 10 มกราคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐ

Read more

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 59 อัตรา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ 17 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป

Read more

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 สมัครตั้งแต่ 3 – 10 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 สมัครตั้งแต่ 3 – 10 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี หลายสาขา 25 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564

สำนักงานมาตรฐานสินค้

Read more

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่ บัดนี้จนถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพระพุทธศาสนา

Read more

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี หลายสาขา จำนวน 32 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 17,600 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานหลักประกันสุ

Read more

กรมการสารวัตรทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ม.3/ปวช. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 12 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการสารวัตรทหารบก

Read more
error: Content is protected !!