กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา ป.ตรี/ป.โท เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 30 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมเจรจาการค้าระหว่า

Read more

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ วันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการพัฒนาสังคม

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 18000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงศ

Read more

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และอื่นๆ หลายจังหวัด ทั่วประเทศ ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่ 14 – 20 กรกฎาคม 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับ

Read more

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช/ปตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่16 – 22 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการนโ

Read more

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี และ ปริญญาโท หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวิจัยระบบสาธาร

Read more

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา และ ป.ตรี ทุกสาขา / ทุกจังหวัด / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ วันที่ 9 – 16 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับ

Read more

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ป.ตรี ทุกสาขา 406 อัตรา / ทุกจังหวัดทั่วประเทศ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ วันที่ 9 – 16 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมป้องกันและบรรเทาส

Read more

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 11 อัตรา ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง เปิดรับสมัค

Read more
error: Content is protected !!