สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา สมัครตั้งแต่ 5 – 11 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการส่

Read more

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 สมัครตั้งแต่ 3 – 10 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 สมัครตั้งแต่ 3 – 10 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี หลายสาขา 25 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564

สำนักงานมาตรฐานสินค้

Read more

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่ บัดนี้จนถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพระพุทธศาสนา

Read more

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี หลายสาขา จำนวน 32 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 17,600 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานหลักประกันสุ

Read more

กรมการสารวัตรทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ม.3/ปวช. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 12 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการสารวัตรทหารบก

Read more

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 13,800 บาท ตั้งแต่ วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับส

Read more

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา /ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา /ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564

Read more

สถาบันประสาทวิทยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันประสาทวิทยา เป

Read more
error: Content is protected !!