fbpx

สอบท้องถิ่น 2564 เลื่อนสอบจากวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 8 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สอบท้องถิ่น 2564 เลื่อนวันประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เป็นวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 13,800 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมโยธาธิการและผังเม

Read more

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี และอื่นๆ / เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทัพอากาศ เปิดรับส

Read more

เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2564 ตั้งแต่ 9 – 31 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เตรียมเปิดสอบท้องถิ่

Read more

สำนักงานพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / อื่นๆ หลายจังหวัด ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. เปิดรับสมัคร วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพัฒนาที่ดิน

Read more

สอบท้องถิ่น 2563 มีตำแหน่งว่าง 8,152 อัตรา สำหรับสายงานบริหาร (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สอบท้องถิ่น 2563 มีตำแหน่งว่าง 8,152 อัตรา สำหรับสายงานบริหาร (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!