fbpx

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 29 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการศาสนา เปิดรับส

Read more

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี / ปวส / ปวช / ม.6 ตั้งแต่ 27 – 31 มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการสตรีและสถาบ

Read more

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี 40 อัตรา ตั้งแต่ 27 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการจัดหางาน เปิดร

Read more

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ทุกสาขา/ ปวช. ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา วันที่ 20 – 24 มกราคม พ.ศ. 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสถิติแห่งชาต

Read more

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปริญญาตรี ทุกสาขาวิขา / ปวส / ปวช / ม.3 ตั้งแต่ 23 – 31 มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการผู้สูงอายุ

Read more

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 908 อัตรา ป.โท ป.ตรี ปวส. ปวช.ม.ปลาย หลายตำแหน่งจำนวนมาก ประจำปี 2563

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 908 อัตรา ป.โท ป.ตรี ปวส. ปวช.ม.ปลาย หลายตำแหน่งจำนวนมาก ประจำปี 2563

Read more

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ ปวส. ตั้งแต่ 20 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐ

Read more

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 37 อัตรา ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา ปวช. ม.ปลาย, ม.ต้น ตั้งแต่ 16 – 24 มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 37 อัตรา ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา ปวช. ม.ปลาย, ม.ต้น ตั้งแต่ 16 – 24 มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ เงินเดือนสูงสุด 15000 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 13 มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี | เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงเ

Read more
error: Content is protected !!