fbpx

กระทรวงต่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มกราคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงต่างประเทศ เป

Read more

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 37 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 37 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมแพทย์ทหารบก เปิดร

Read more

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 93 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม 2562(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบังคับคดี เปิดรับ

Read more

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – 16 มกราคม พ.ศ. 2562 (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – 16 มกราคม พ.ศ. 2562 (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กองทัพบก เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทัพบก เปิดสมัครสอ

Read more

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 33 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2561 ถึง 4 มกราคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 33 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2561 ถึง 4 มกราคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กสทช. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 78 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึง 11 มกราคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กสทช เปิดรับสมัครพนั

Read more

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ 12 อัตราวันที่ 24 ธันวาคม 2561 – วันที่ 15 มกราคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแ

Read more

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคลากรประจำปี 2562 จำนวน 76 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การท่องเที่ยวแห่งประ

Read more
error: Content is protected !!