fbpx

สถาบันราชานุกูล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ป.ตรี และ ป.โท หลายสาขา มี ป.ตรี ทุกสาขาวิชา เงินเดือน สูงสุด 20540 บาท 20 – 27 กันยายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันราชานุกูล เปิด

Read more

เช็คคะแนนผลสอบท้องถิ่น 2562 ได้แล้ววันนี้ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี้ https://dlaapplicant2562.com (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ประกาศ วันเวลาประกาศผลสอบท้องถิ่น 2562 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี้ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 760 อัตรา ป.ว.ส และ ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 24 ตุลาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 760 อัตรา ป.ว.ส และ ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 24 ตุลาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 กันยายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมธนารักษ์ เปิดรับส

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ เงินเดือนสูงสุด 218,400 บาท ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 กันยายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงค

Read more

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน 95 อัตรา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 11-27 กันยายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

     

Read more

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18750 บาท  ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 กันยายน 2562  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 70 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-11 เมษายน 2562

Read more

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 9-20 กันยายน 2562

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 9-20 กันยายน 2562

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา ปวช. ปวส. วันที่ 2 – 27 กันยายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิ

Read more

สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 68,350 บาท ตั้งแต่ 5 – 11 กันยายน พ.ศ. 2562 (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 68,350 บาท ตั้งแต่ 5 – 11 กันยายน พ.ศ. 2562 (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!