fbpx

เตรียมเปิดสอบตำรวจ 2564 จำนวน 6000 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 3 – 11 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เตรียมเปิดสอบตำรวจ 2564 จำนวน 6000 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 3 – 11 พฤษภาคม 2564

Read more

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกและข้าราชการตำรวจชั้นตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 700 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาต

Read more

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครนายร้อยตำรวจ สายสอบสวน ชาย-หญิง ปริญญาตรี 800 อัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานตำรวจแห่งชาต

Read more

กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ปวช. ขึ้นไป หลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

Read more

เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2563 นักเรียนนายสิบตำรวจ 7200 อัตรา ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ

สอบตำรวจ 2564 เตรียมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคภายนอกเพื่อบรรจุเป็นตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเร็วๆ นี้

Read more
error: Content is protected !!