fbpx

สำนักงานขนส่งจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ หลายจังหวัด หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานขนส่งจังหวัด

Read more

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 กันยายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมธนารักษ์ เปิดรับส

Read more

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 43 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 10 ตุลาคม 2562

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ เงินเดือนสูงสุด 218,400 บาท ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 กันยายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงค

Read more

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน 95 อัตรา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 11-27 กันยายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

     

Read more

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18750 บาท  ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 กันยายน 2562  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 70 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-11 เมษายน 2562

Read more

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 9-20 กันยายน 2562

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 9-20 กันยายน 2562

Read more

สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 68,350 บาท ตั้งแต่ 5 – 11 กันยายน พ.ศ. 2562 (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 68,350 บาท ตั้งแต่ 5 – 11 กันยายน พ.ศ. 2562 (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หลายจังหวัด เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หลายจังหวัด เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายจังหวัด หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท

ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายจังหวัด หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท

Read more
error: Content is protected !!