fbpx

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน18,000 บาท ตั้งแต่ 14 – 21 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน18,000 บาท ตั้งแต่ 14 – 21 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปวช. และ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปวช. และ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 ตั้งแต่ 20 – 26 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงพาณิชย์ เปิดร

Read more

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา หลายจังหวัด เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา หลายจังหวัด เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Read more

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวส. เงินเดือน 12,285 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวส. เงินเดือน 12,285 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือน 17,000 บาท บัดนี้ – 14 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือน 17,000 บาท บัดนี้ – 14 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA เปิดรับสมัครงาน จำนวน 1200 อัตรา อนุปริญญา / ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายจังหวัดทั่วประเทศ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA เปิดรับสมัครงาน จำนวน 1200 อัตรา อนุปริญญา / ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายจังหวัดทั่วประเทศ

Read more

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18,000 บาท สมัครตั้งแต่ 14 – 20 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18,000 บาท สมัครตั้งแต่ 14 – 20 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครแรงงาน จำนวน 80,000 อัตรา รับสมัครแรงงานทั่วประเทศ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครแรงงาน จำนวน 80,000 อัตรา รับสมัครแรงงานทั่วประเทศ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!