fbpx

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายจังหวัดทั่วประเทศ เงินเดือน สูงสุด 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 มิถุนายน 2563

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายจังหวัดทั่วประเทศ. เงินเดือน สูงสุด 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 มิถุนายน 2563

Read more

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ม.ต้น/ปวช. ขึ้นไป หลายจังหวัด เงินเดือน 16,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ม.ต้น/ปวช. ขึ้นไป หลายจังหวัด เงินเดือน 16,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กสทช. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน  2563  (รายละเอียดและตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

กสทช. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2563 (รายละเอียดและตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส. / ปวช. เงินเดือน 13,285 บาท ตั้งแต่ 4-12 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส. / ปวช. เงินเดือน 13,285 บาท ตั้งแต่ 4-12 มิถุนายน 2563

Read more

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการ 20 อัตรา ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม ถึง 12 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมเจ้าท่า เปิดรับสม

Read more

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 21 – 29 พฤษภาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานกองทุนหมู่บ้

Read more

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 55 อัตรา ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่ 28 พฤษภาคมถึง 11 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมโรค เปิดรับ

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม  2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม  2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการปกครอง จัดทำโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 7,255 อัตรา ทุกตำบลทั่วประเทศ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง จัดทำโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 7255 อัตรา ทุกตำบลทั่วประเทศ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!