กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ชายและหญิง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ชายและหญิง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กสทช. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 79 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 15 มีนาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กสทช. เปิดรับสมัครบุ

Read more

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

Read more

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างชั่วคราว จำนวน 216 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพากร เปิดรับสม

Read more

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ 147 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-23 มกราคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

รายละเอียดตำแหน่งที่

Read more

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 2562 จำนวน 501อัตรา (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ประจำปี 2562 หลายอัตรา

Read more

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

1. นักวิชาการเกษตรปฏ

Read more

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมแพทย์ทหารบก เปิดร

Read more
error: Content is protected !!