fbpx

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 25 มีนาคม – เมษายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 25 มีนาคม – เมษายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง หลายจังหวัด หลายอัตรา (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง หลายจังหวัด หลายอัตรา (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ป.ตรี ทุกสาขา หลายอัตรา สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ป.ตรี ทุกสาขา หลายอัตรา สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลสรรหาเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 101 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8-15 มีนาคม 2562 (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัดที่เปิดรับ)

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลสรรหาเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 101 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8-15 มีนาคม 2562 (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัดที่เปิดรับ)

Read more

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 มีนาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับ

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 159 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 159 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 43 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 43 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ชายและหญิง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ชายและหญิง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!