สำนักงานจังหวัด หลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / เงินเดือน 18,000 บาท  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานจังหวัด หลาย

Read more

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 19500 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร ตั้งแต่ วันที่ 11 – 20 กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดร

Read more

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / สมัคร 11 – 21 กรกฎาคม 2565

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / สมัคร 11 – 21 กรกฎาคม 2565

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปวช / ปวส / ป.ตรี สมัคร 27 มิถุนายน – 12 กรกฏาคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

กรมการขนส่งทางบก เปิ

Read more

สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวช. / ปวส. ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 15000 บาท สมัคร ตั้งแต่ 4 – 12 กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานศุลกากรตรวจส

Read more

กรมการกงสุล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 35,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการกงสุล เปิดรับส

Read more

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา ป.ตรี / ป.โท หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 1 – 17 กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

Read more

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Read more

ไปรษณีย์ดิสบิวชั้น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 กรกฎาคม 2565 

ไปรษณีย์ดิสบิวชั้น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 กรกฎาคม 2565 

Read more

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 98 อัตรา ปวส./ป.ตรี  หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4 – 27  กรกฎาคม 2565  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมคุมประพฤติ เปิดรั

Read more
error: Content is protected !!