fbpx

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา หลายอัตรา บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงพาณิชย์ เปิดร

Read more

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 62 อัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสูด 21,610 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 11 กุมภาพันธ์ 2564(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักการแพทย์ กรุงเท

Read more

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ตั้งแต่ วันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวง เปิดรับสม

Read more

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมศุลกากร เปิดรับสม

Read more

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จำนวน 800,000 ที่นั่ง เริ่มรับสมัครในวันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรั

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิ

Read more

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ วันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ วันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 91 อัตรา ปวช.ขึ้นไป ตั้งแต่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการป้

Read more

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 57 อัตรา ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด เงินเดือนสูงสุด 23,100 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสุขภาพจิต รับสมัค

Read more

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!