กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 23,100 บาท ตั้งแต่ วันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับส

Read more

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขาวิชา  หลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 14 – 31 มกราคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการกำ

Read more

กรมควบคุมมลพิษ เปิดลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้จนถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมมลพิษ เปิดล

Read more

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปวส. และ ปริญญาตรี สมัคร 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปวส. และ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565

Read more

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 มกราคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 มกราคม 2565

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง / หลายจังหวัด / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 7 – 14 กุมภาพันธ์ 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

สำนักงานปลัดกระทรวงม

Read more

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรร

Read more

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา ม.6 ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

  กรมการสัตว์ทห

Read more

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ วันที่ 13 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ วันที่ 13 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 178 อัตรา สมัคร 7 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 178 อัตรา สมัคร 7 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

Read more
error: Content is protected !!