กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2564

Read more
error: Content is protected !!