กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา / ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18750 / 50 อัตรา  สมัครตั้งเเต่ 24 พฤจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา / ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18750 / 50 อัตรา  สมัครตั้งเเต่ 24 พฤจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

 • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 • ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

 •  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 1
 • จำนวน 50 อัตรา
 • โดยอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18750 .- บาท

 • ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
 • เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านงานบริหารทั่วไปของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ รวมถึง ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานของฝ่ายบรรลุตามภารกิจที่กำหนดไว้

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • – มีประสบการณ์การทำงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 ปี

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร หากเป็นเพศชาย ต้องได้รับการ ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

 • คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • มีความรู้ทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีทักษะในการสื่อสาร กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 • การรับสมัครสอบ
 • การรับสมัครสอบผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทั้งอินเตอร์เน็ต (internet )
 • ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 2  ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  https://slf.thaijobjob.com/  หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ ๑
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!