fbpx

sme bank เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ป.ตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง และหลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

sme bank เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ป.ตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง และหลายจังหวัด

รายละเอียดตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง ส่วนบริการและฝึกอบรมระบบสารสนเทศ (ปฎิบัติงานสำนักงานใหญ่)
  รายละเอียด
  – ปฎิบัติงานให้ความช่วยเหลือ รับแจ้งปัญหาที่เกิดจากระบบสารสนเทศหรือเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่่น ๆ
  – ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหา ประสานงาน หรือติดตามผล
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  – เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  – การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ – ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
  รายละเอียด
  อำนวยการ วางแผน ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานด้านการกำกับการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ และคำสั่งของธนาคาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของธนาคาร และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานของทางการที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) *เฉพาะพื้นที่ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพ ปทุมธานี รังสิต นนทบุรี บางบัวทอง ปิ่นเกล้า จตุจักร สุขุมวิท 62 นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบครีขันธ์ หัวหิน เพชรบุรี
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  * อายุไม่เกิน 35 ปี
  * สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) * เฉพาะพื้นที่ปฏิบัติงานที่ ลาดกระบัง ฉะเชิงเทรา นครนายก สมุทรปราการ พระประแดง ปราจีนบุรี ชลบุรี พัทยา ระยอง สมุทรสาคร อ้อมน้อย
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  * อายุไม่เกิน 35 ปี
  * สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ตำแหน่ง ผู้จัดการ – ผู้จัดการอาวุโส ส่วนพัฒนาระบบนวัตกรรมบริการ
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  – การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนพัฒนาระบบนวัตกรรมบริการ
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนพัฒนาระบบบริการข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล (Data Science) เศรษฐมิติ (econometric) บริหารธุรกิจ (Business Analytic) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนบริหารงานอาคารและความปลอดภัย
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนบริหารงานก่อสร้างและบำรุงรักษาอาคาร
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ตำแหน่ง ผู้จัดการ – ผู้จัดการอาวุโส ส่วนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) *เฉพาะพื้นที่ปฏิบัติงานที่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ชุมแพ นครราชสีมา ปากช่อง ชัยภูมิ เลย อุบลราชธานี เดชอุดม ศรีสะเกษ กาฬสินธุ มหาสารคาม ภูเก็ต พังงา กระบี่ สงขลา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  * อายุไม่เกิน 35 ปี
  * สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมัครออนไลน์ได้ที่  https://coreportal.smebank.co.th/recruit.php

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง จังหวัดที่เปิดรับ กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
สมัครออนไลน์ได้ที่และรายละเอียดทั้งหมด   https://coreportal.smebank.co.th/recruit.php

 

 

>> กดตรงนี้ <<

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!