กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566


  • ประกาศสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
  • เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  • ด้วยสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน
  • เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา  • การรับสมัคร
  • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัคร
  • ได้ด้วยตนเองที่ แผนกจัดการกำลังพล กองกลาง กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
  • ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ถึง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ 2565  เวลา 09.00  น. ถึง 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!