กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 753 อัตรา ปวส และ ปริญญาตรี หลายสาขา สมัครวันที่ 9 – 30 สิงหาคม 2565

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 753 อัตรา ปวส และ ปริญญาตรี หลายสาขา สมัครวันที่ 9 – 30 สิงหาคม 2565

 • ประกาศกรมสรรพากร
 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดแนบท้าย 1 – 7)
 • เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับที่สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 • การรับสมัครสอบ
 • กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร
 • http://www.rd.go.th หรือ https://tax.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม  2565 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม  2565 ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องดำเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้
 • สมัครสอบที่เว็บไซต์
 • – เข้าไปที่ http://www.rd.go.th >ข่าวกรมสรรพากร > ข่าวสารการเข้ารับราชการ
 • ข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ > หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 • ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน” หรือ
 • เข้าไปที่ http://www.rd.go.th >ข่าวกรมสรรพากร > ข่าวสารการเข้ารับราชการ > ข้าราชการ ระดับปฏิบัติงาน > หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน” หรือ – เข้าไปที่ https://tax.thaijobjob.com > หัว “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 


error: Content is protected !!