การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 24 อัตรา สมัคร 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 24 อัตรา 27 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2565

  • รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน งานเดินรถแก่งคอย จำนวน 22 อัตรา


  • ประกาศงานเดินรถแขวงแก่งคอย
  • เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
  • ด้วยงานเดินรถแขวงแก่งคอย สังกัดกองจัดการเดินรถเขต 2 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 2 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
  • เพื่อทำหน้าที่พนักงานคุมประแจฯ จำนวน 22 อัตรา และทำหน้าที่เสมียนประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 354 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้


  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
  • ณ ที่ทำการงานเดินรถแขวงแก่งคอย กองจัดการเดินรถเขต 2 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 2 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • อาคารสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย ชั้น 2 ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 24- 25 , 28 – 30 พฤศจิกายน พศ.๒๕๖๕ และวันที่ 1 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

 


Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!