ปตท น้ำมันและการค้าปลีก (PTT OR) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ปตท น้ำมันและการค้าปลีก (PTT OR) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานวิเคราะห์ระบบ
 • หน่วยงาน: พัฒนาระบบงานค้าปลีกน้ำมัน
 • สถานที่ปฎิบัติงาน:สำนักงานใหญ่
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / การตลาด

 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
 • หน่วยงาน:กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
 • สถานที่ปฎิบัติงาน:สำนักงานใหญ่
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท / การบัญชีเพื่อการบริหาร / บริหารธุรกิจ /การตลาด

 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
 • หน่วยงาน:วิศวกรรมและปฏิบัติการ EV อีโคซิสเท็ม
 • สถานที่ปฎิบัติงาน:สำนักงานใหญ่
 • วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท / วิทยาการข้อมูล / สถิติประยุกต์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • วิศวกร
 • หน่วยงาน:วิศวกรรมและก่อสร้างฟิสิคัลแพลตฟอร์ม
 • สถานที่ปฎิบัติงาน: สำนักงานใหญ่
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ วิศวกรรมโยธา

 • พนักงานจัดหาและการค้าปิโตรเลียม
 • หน่วยงาน:ปฏิบัติการจัดส่งปิโตรเลียม
 • สถานที่ปฎิบัติงาน:สำนักงานพระโขนง
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมขนส่ง เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์
 • ปริญญาโท วิศวกรรมขนส่ง เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์

 • นักการตลาด
 • หน่วยงาน บริหารพื้นที่ร้านค้า
 • สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี การตลาด  บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ปริญญาโท การตลาด  บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
 • หน่วยงาน:พัฒนามาตรฐานและอบรมคาเฟ่อเมซอน
 • สถานที่ปฎิบัติงาน:AICA อ.วังน้อย
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ
 • ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ


กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งอื่นๆ  กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!