ปตท น้ำมันและการค้าปลีก (PTT OR) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ปตท น้ำมันและการค้าปลีก (PTT OR) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • วิทยากร
 • หน่วยงาน:พัฒนามาตรฐานสถานีบริการ
 • สถานที่ปฎิบัติงาน:สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ
 •  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
 • หน่วยงาน:ขายอุตสาหกรรม
 • สถานที่ปฎิบัติงาน:สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์
 • ปริญญาโท การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์

 • วิศวกร
 • หน่วยงาน:ขายและบริหารธุรกิจบริการยานยนต์
 • สถานที่ปฎิบัติงาน:สำนักงานพระโขนง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการ

 • พนักงานส่งเสริมการขาย
 • หน่วยงาน:บริหารคำสั่งซื้อ
 • สถานที่ปฎิบัติงาน:สำนักงานพระโขนง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปริญญาโท การตลาด เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ

 • นักการตลาด
 • หน่วยงาน บริหารพื้นที่ร้านค้า
 • สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี การตลาด  บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ปริญญาโท การตลาด  บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
 • หน่วยงาน:โครงการ ORion
 • สถานที่ปฎิบัติงาน:สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
 • ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ วิทยาการข้อมูล

 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
 • หน่วยงาน:ธุรกิจเท็กซัสชิคเก้น
 • สถานที่ปฎิบัติงาน:สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตลาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

 • นักการเงิน
 • หน่วยงาน การเงินองค์กร
 • สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • ปริญญาโท การเงิน การบัญชีเพื่อการบริหาร การจัดการ

 • นักบัญชี
 • หน่วยงาน ควบคุมทางการเงินบัญชี
 • สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี การบัญชี การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ การบัญชีเพื่อการบริหาร

 • พนักงานตรวจสอบ
 • หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน
 • สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้ที่   https://erecruit.pttor.com/home
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งอื่นๆ  กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!