การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 11 ตุลาคม 2565

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 11 ตุลาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่อาวุโส)
 • หมวดช่างสี แผนกบริการงานช่างกล กองบริการงานช่าง
 • ฝ่ายการช่าง จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 13,410 บาท
 • ผู้สมัครต้องเป็นชาย
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคโลหะ มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มาแล้วเป็นเวลา
  ไม่น้อยกว่า 1 ปี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

 • ตำแหน่งช่างเทคนิค 5 (งานซ่อมระบบไฮดรอลิก)
 • หมวดซ่อมเครื่องจักรกล แผนกโรงงานซ่อม กองบริการ
  ฝ่ายการร่องน้ำ จำนวน 1  อัตรา อัตราเงินเดือน 12690 บาท
 • ผู้สมัครต้องเป็นชาย
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

 • ตำแหน่งพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 (พนักงานขับรถเครื่องมือกล)
 • แผนกบริการงานไฟฟ้า กองบริการงานช่าง  ฝ่ายการช่าง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 12690 บาท
 • ผู้สมัครต้องเป็นชาย
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภทไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 (ท.2) และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

 • สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 11 ตุลาคม 2565
 • https://port.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!