โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงาน ม.6/ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ 16 – 28 กุมภาพันธ์  2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงาน ม.6/ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ 16 – 28 กุมภาพันธ์  2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 3
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 12,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวส.) ขึ้นไป ทุกสาขา

 • ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการผลิต
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 10,150 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

 • การสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต www.playingcard.or.th
 • ตั้งแต่ วันที่ 16 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!