การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 214 อัตรา 74 จังหวัดทั่วประเทศ ปวส และ ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง สมัคร 4 – 11 กรกฎาคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 214 อัตรา 74 จังหวัดทั่วประเทศ ปวส และ ป.ตรี หลายสาขาขึ้นไป หลายตำแหน่ง สมัคร 4 – 11 กรกฎาคม 2565

  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
  • กับ กฟภโดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ จำนวน 31 อัตรา และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 183 อัตรา รวมจำนวน 214 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้


  • ผู้สนใจสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งและเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเดียวเท่านั้น โดยสามารถ
  • สมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามรูปแบบที่ กฟภ. กำหนด
  • ที่เว็บไซต์ http://pb.pea.co.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2565
  • ภายในวันที่ 4 – 11 กรกฎาคม 2555 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
  • ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 15.00 นและวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 16.30 น.
กดเพื่อดูรายละเอียด  ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ




กดตรงนี้



ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 


error: Content is protected !!