สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค หลายจังหวัด / ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 27 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567


 • สธค
 • ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ 
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

 • ตำแหน่งนักการเงินและข้อมูลสถานธนานุเคราะห์
 • กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดเพิ่มเติม (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (อัตราเงินเดือน 15000 บาท)
 • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยาการ การบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

 • การรับสมัครสอบ
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.pawn.co.th
 • ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567

 • จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4   อาคาร 8
  สำนักงานธนานุเคราะห์ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30  น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านทางอีเมล์ให้จัดส่งมา [email protected]
  (แนบไฟล์แบบ PDF หรือ JPG ) ก่อนเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายการรับสมัคร
 • จัดส่งอกสารหลักฐานการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ให้จัดส่งมาที่
  อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 วันรับสมัคร (นับวันที่ลงตราประทับในการจัดส่ง)


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!