Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค หลายจังหวัด / ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 4 – 27 ตุลาคม 2566

สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค หลายจังหวัด / ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 4 – 27 ตุลาคม 2566


 • สธค
 • ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

 • ตำแหน่งสมุห์บัญชี สถานธนานุเคราะห์
 • กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดระยอง (เพิ่มเติม)

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • บุคคลภายนอก
 • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 • การรับสมัครสอบ
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.pawn.co.th
 • ตั้งแต่วันที่ 4  ตุลาคม 2566  ถึงวันที่ 27  ตุลาคม 2566 และจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

 • จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4   อาคาร 8
  สำนักงานธนานุเคราะห์ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30  น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านทางอีเมล์ให้จัดส่งมา [email protected]
  (แนบไฟล์แบบ PDF หรือ JPG ) ก่อนเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายการรับสมัคร
 • จัดส่งอกสารหลักฐานการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ให้จัดส่งมาที่ อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์
 • 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 วันรับสมัคร (นับวันที่ลงตราประทับในการจัดส่ง)


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!