fbpx

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำรวจรัฐสภา 150 อัตรา ปริญญาตรี เพศ ชาย/หญิง ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำรวจรัฐสภา 150 อัตรา ปริญญาตรี เพศ ชาย/หญิง ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 กรกฎาคม 2563

 • ตำแหน่งที่จะรับบรรจุและแต่งตั้ง
 • ตำแหน่ง ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา)
 • ประเภทวิชาการระดับ ปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

 • จำนวนตำแหน่งที่บรรจุครั้งแรก
 • จำนวน 150 อัตรา   ชาย 128  อัตรา หญิง 22 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ หรือ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกอพอไประดับปริญญาตรีขึ้นไป

 • การเปิดรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่ 8 กรกฎาคม ถึง 29 กรกฎาคม 2563
 • www.parliament.go.th  และ   http://hris.parliament.go.th/job/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
 • การเปิดรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่แปดกรกฎาถึง 29 กรกฎาคม 2563
 • www.parliament.go.th  และ   http://hris.parliament.go.th/job/

 

 

กดตรงนี้

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!